Legislatie
 • Legislaţie europeană

 • Legislaţie naţională

  • OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • HG 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
  • Ordinul MFE 2010/10.10.2016 privind aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanțare – condiții generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020
  • OUG 64/03.06.2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare
  • OUG 26/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiții europene
  • Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • Ghidul Solicitantului POIM - OS 3.2. - Infrastructura de apa si apa uzata
 • Legislaţie în domeniul apei

  • Legea nr. 51/2006 a servicilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarie ulterioare
  • Legea nr 241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare
  • HG 246/2006 pentru aprobarea Stategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice
  • Ordinul 65/2007 privind aprobarea Medotologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare
  • Legea 107/1996 - legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare
  • ORD29/N/1993 - pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie,institutii publice si agenti economici
  • ORD88/2007(ANRSC) - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • ORD90/2007(ANRSC) - privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • L458/2002 - Calitatea apei potabile republicata

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)