Digitalizare

Prin implementarea unui sistem informatic adecvat și achiziționarea, în scopul schimbării unor contoare de apă care au vechime medie aflată la pragul expirării valabilității buletinului metrologic sau, după caz, perioada normată de funcționare apreciem că vor fi atinse și obiective cum ar fi:

  • Îmbunătățirea calității apei potabile si protejarea sănătății publice;
  • Protecția mediului, in general, si a calității apei râurilor si a celor subterane;
  • Maximizarea numărului de locuitori conectați la sistemul de apa potabila;
  • Creșterea gradului de colectare a apelor uzate;
  • Îmbunătățirea standardelor serviciilor si creșterea operaționalității sistemului de apa si canalizare inclusiv printr-un sistem de management care să permită monitorizarea fluxurilor de apă și identificarea perierilor din sistem ;
  • Optimizarea rețelei de distribuție a apei si sistemului de colectare si tratare a apei uzate
  • Optimizarea costurilor de operare și pe cale de consecință creșterea capacitații operatorului local de a-și asigura eficiența din perspectiva serviciilor oferite.

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)